Литерарни конкурс се расписује у три категорије:

1. узраст од првог до четвртог разреда основне школе
2. узраст од петог до осмог разреда основне школе
3. средњошколски узраст

Ликовни конкурс са расписује у четири категорије:

1. предшколски узраст
2. узраст од првог до четвртог разреда основне школе
3. узраст од петог до осмог разреда основне школе
4. средњошколски узраст

Радове предати у Народну библиотеку у Кули (градска), потписане шифром.Уз рад је неопходно приложити затворен коверат у којем се налази папирић са пуним именом и презименом ученика, разредом у који иде, школом коју похађа и шифром којом је потписао рад.Радови се могу достављати појединачно, групно, а такође се могу и послати поштом на адресу Народне библиотеке у Кули.Литерарни радови треба да су у куцаној форми, ликовни у слободној форми, а тема је слободна. Литерарни радови могу бити писани на свим службеним језицима републике Србије. Рок за предају радова је 23. октобар 2017. године.

Share

Виртуелна библиотека Србије

cobiss

Цитат

"Књиге не дирамо и не читамо. Понекад, из очајања узмемо понеку књигу и када се изненада суочимо са њеном лепотом и памећу, то нас дотуче. Боље је да нисмо ни узимали. Не бисмо знали како је празно и пусто живети без књига". - Душко Радовић

Copyright Narodna Biblioteka Kula © 2013. All Rights Reserved.