У оквиру пројекта “Библиотеке за ново доба” чији је учесник Народна библиотека Кула, Иван Стојиловић пројектни менаџер из Београда (Међународна мрежа помоћи) одржао је курсеве социјалних вештина за групу младих незапослених, у просторијама Народне библиотеке у Кули 24.и 25. 09. 2013. Курс је одржан у сарадњи са Канцеларијом за младе општине Кула.

Курc се састојао од два дела. Први део се односио на пословни интервју: Способност да се јасно комуницира писаним путем је вештина пресудна како за успех у току академског образовања тако и за успех у професији .
Овај тренинг објашњава да комуникација писаним речима мора бити конкретнија него усмена комуникација, са мање простора за грешке , што значи да они који комуницирају писменим путем имају још неке изазове испред себе укључујући граматику, тон писаног текста, правопис, стил писања као и употребу одговарајућих речи. Многи пословни људи немају много времена на располагању, зато је нацрт текста од пресудне важности када се пише неки дужи извештај или белешка.

А други део курса односио се на комуникацијске вештине: Успешна комуникација захтева од оних који комуницирају да преносе своје поруке на начин који је осмишљен за њихову циљну публику . Креирање и извођење успешне презентације захтева основно разумевање процеса комуникације. Већина пословних презентација захтева јасно и недвосмислено преношење поруке на начин који ће бити јасно разумљив примаоцу.
Комуникација је вештина , и као и свака друга вештина она захтева вежбање. Усавршавање кроз вежбу је оно што вештину разликује од других облика знања.


 

Share

Виртуелна библиотека Србије

cobiss

Цитат

"Књиге не дирамо и не читамо. Понекад, из очајања узмемо понеку књигу и када се изненада суочимо са њеном лепотом и памећу, то нас дотуче. Боље је да нисмо ни узимали. Не бисмо знали како је празно и пусто живети без књига". - Душко Радовић

Copyright Narodna Biblioteka Kula © 2013. All Rights Reserved.